NİŞANTAŞI
İntermed Aile Hekimliği Bölümü; çocuk, genç ve yaşlı tüm bireylere hem koruyucu hem de tedavi edici sağlık hizmeti sunan bir tıp uzmanlık dalıdır.
Aile Hekimi ise Dünya sağlık örgütünün tanımına göre; kendisine bağlı olan topluma yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın birinci basamak sağlık hizmeti veren, temel tıp eğitimi sonrası konusunda en az 2 yıl eğitim görmüş tıp doktorudur.
Aile Hekimliği , hizmet almak isteyen bireylere açık ve sınırsız bir giriş sağlar.Sağlık kaynaklarının etkili ve yerinde kullanımı sağlanır.Birinci basamak olarak diğer branş hekimleriyle koordineli çalışılarak hastanın doğru birime yönlendirilmesi sağlanır.