NİŞANTAŞI

Görüntüleme Hizmetleri

Hastalıkların tanı, tedavi ve izlenmesinde görüntüleme tetkikleri klinisyenlere çok değerli ve hayati katkılarda bulunmaktadırlar. Günümüzde tanısal tetkikler olmaksızın teşhis ve tedavide doktorun ilerleyebilmesi neredeyse imkânsızdır.
İntermed Sağlık Grubu, laboratuvar hizmetlerinde olduğu gibi görüntüleme hizmetlerinde de uluslararası çağdaş kuralları ve teknolojiyi takip etmektedir. Bünyesindeki son derece yetkin ve tecrübeli radyoloji doktorları ve teknisyenleriyle her aşamada son derece titiz uygulamalarla görüntüleme hizmetlerimizi en yüksek kalitede sizlere sunmaktayız.