NİŞANTAŞI POLİKLİNİĞİ

GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ

Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Dünyada her 8 kadından 1’inde meme kanseri görülebilmektedir. Meme kanseri, henüz 2 cm’den küçük olup fiziki muayenede saptanamayan kanserdir. 
Meme kanserinin tanısında kullanılan en yaygın yöntem mamografidir. 3D görüntüleme elde eden tomosentez mamografi, en küçük kitleleri tespit edebilmektedir. Tomosentez mamografi, taramayı kısa sürede yaparak hastanın daha az ışın almasını sağlamakta ve daha az sıkıştırma gücü kullanmaktadır.
Süt dokusu yoğunlukları fazla olan meme yapılarında, meme kanseri tanısında güçlük çekilebilmekte, bu tür durumlarda küçük kanser kitleleri, süt dokuları ile aynı beyazlık derecesinde olup, yoğun süt dokuları arasında ayırt edilememekteydi. 2D mamografilerde kitleler süt dokuları ile örtülerek gözden kaçabilmekteydi. Tomosentez Dijital Mamografi, bu problemi ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir.
3D görüntüleme yöntemi olan Tomosentez Dijital Mamografi, temelde 2D olan dijital mamografiden farklı olarak görüntüleri hacimsel olarak görüntüleyerek meme dokusunun içini ince kesitler halinde göstermektedir. Tomosentez Dijital Mamografi memenin büyüklüğüne göre değişmek üzere yaklaşık 60-80 adet görüntü almaktadır. Böylece süt dokuları ile üstü örtülebilecek ve bu nedenle gözden kaçabilecek kanser kitlelerini görmeyi mümkün kılmaktadır.