POLİKLİNİK HİZMETLERİ

Kulak Burun Boğaz Bölümü; diğer adı Otorinolarengoloji olan kulak burun boğaz bölümü, kulak, burun, nazal geçiş, sinüsler, gırtlak, ağız boşluğu, üst yutak ile yüz ve boyunda yer alan yapıların (boyun kitleleri, tiroid, tükürük bezleri gibi) hastalıklarının tedavisini kapsamaktadır.
İntermed Kulak Burun Boğaz Bölümünün alanında yer alan başlıca çalışma konuları;
  • Allerjik rinit ve buna bağlı rinolojik problemler, 
  • Estetik rinoplasti başta olmak üzere rinolojik cerrahi,
  • Baş-boyun tümörleri,
  • Pediatrik KBB problemleri,
  • Kulak ve ilgili çınlama (tinnitus), vertigo ve denge ile ilgili problemler.