Hangi Durumlarda Osteoporoz Check-Up Yaptırılması İstenir?
• Menopozda olmak
• Özellikle cerrahi olarak meneopoza girmiş olmak
• Ailede kemik erimesi öyküsü varlığı
• Kemik erimesi yapabilecek ilaç kullanımı olması
• Basit travmalar ile kırık oluşması
• Atipik kemik ağrıları varlığı

Osteoporoz Check-Up Paketi
• Dahiliye muayene
• Kemik dansitometri
• Tam kan sayımı
• Kalsiyum
• İnorganik fosfor
• 25-OH D vitamini
• Estradiol düzeyi