Hangi Durumlarda Osteoporoz Check-Up Yaptırılması İstenir?
• Menopozda olmak
• Özellikle cerrahi olarak meneopoza girmiş olmak
• Ailede kemik erimesi öyküsü varlığı
• Kemik erimesi yapabilecek ilaç kullanımı olması
• Basit travmalar ile kırık oluşması
• Atipik kemik ağrıları varlığı