Hangi Durumlarda Metabolik Check-Up Yaptırılması İstenir?
• Kilo verme güçlüğü
• Karın bölgesinde yağlanma
• Ani acıkma hissi
• Aşırı halsizlik yorgunluk hali
• Vücutta yaygın şişlik ve ödem hissi
• Tatlıya aşırı düşkünlük
• Yemek sonrası uyuku hali
• Ailede şeker hastalığı varlığı
• Ailede kan yağları yüksekliği (kolesterol ve/veya trigliserid yüksekliği)
• Gebelikte şeker yükselmesi sorunu yaşanması
• Beslenme düzeni değişmeksizin kilo artışı
• Karaciğerde yağlanma sonrası
• Açlığa dayanamama

Metabolik Check-Up Paketi
 • Dahiliye muayene
 • Diyetisyen muayene
 • Glukoz, açlık ( AKŞ ) 
 • Kolesterol, total
 • HDL Kolesterol ( High Density Lipoprotein )
 • LDL - Kolesterol 
 • Trigliseridler
 • Üre
 • Ürik Asit
 • Kreatinin
 • Tam kan sayımı
 • Hemoglobin A1c ( HbA1c )
 • Açlık insülin düzeyi 
 • HOMA IR İndex
 • Aspartat Aminotransferaz ( AST ) ( SGOT )
 • Alanin Aminotransferaz ( ALT ) ( SGPT )
 • TSH
 • 25-OH D Vitamini
 • Vitamin B12 ( Kobalamin ) 
 • RDUS Tiroid Renkli Doppler 
 • US Tüm Abdomen ( Tüm Batın )