Hangi Durumlarda Kardiyolojik Check-up Yaptırılması İstenir?
• Göğüs ağrısı şikayeti
• Ailede kalp - damar hastalığı öyküsü
• Ailede ani ölüm öyküsü
• Nefes darlığı, tıkanma şikayeti
• Kalp atışlarında düzensizlik
• Çabuk yorulma
• Bayılma atakları yaşayanlar

Şikayeti olmayan 40 yaş üstü kişiler;
kalp - damar hastalıkları riski belirlemek amacıyla
Kalp hastalığı riski yüksek olan kişiler; hipertansiyon varlığı, şeker hastalığı varlığı, ailesinde erken yaşta kalp damar hastalığı hikayesi olanlar ( kadınlarda 55, erkeklerde 45 yaşından önce )

Kardiyoloji Check-Up Paketi
Şikayeti olmayan 40 yaş üstü kişiler: kalp krizi ve kalp damar hastalığı riskini belirlemek amacıyla kardiyoloji polikliniğimizde değerlendirilmektedir.
1. Kardiyoloji muayenesi
2. EKG
3. Biyokimya; Tam kan sayımı Glukoz açlık ( AKŞ ), Kolesterol total, HDL, LDL, Trigliseridler, SGOT, SGPT, CRP, hsCRP ( Doktorun isteğine göre ek biyokimya istenebilir )
3. Ekokardiyografi
4. Efor Testi ( Doktor isteğine bağlı )