Hangi Durumlarda Kardiyolojik Check-up Yaptırılması İstenir?
• Göğüs ağrısı şikayeti
• Ailede kalp - damar hastalığı öyküsü
• Ailede ani ölüm öyküsü
• Nefes darlığı, tıkanma şikayeti
• Kalp atışlarında düzensizlik
• Çabuk yorulma
• Bayılma atakları yaşayanlar

Şikayeti olmayan 40 yaş üstü kişiler;
kalp - damar hastalıkları riski belirlemek amacıyla
Kalp hastalığı riski yüksek olan kişiler; hipertansiyon varlığı, şeker hastalığı varlığı, ailesinde erken yaşta kalp damar hastalığı hikayesi olanlar ( kadınlarda 55, erkeklerde 45 yaşından önce )