İNTERMED / 40 YAŞ ALTI ERKEK
 • Dahiliye muayenesi 
 • Glukoz, açlık (AKŞ) 
 • Hemoglobin A1c (HbA1c) 
 • Homosistein 
 • Kolesterol, total 
 • HDL Kolesterol (High Density Lipoprotein) 
 • LDL-Kolesterol 
 • VLDL Kolesterol 
 • Kreatinin 
 • Trigliseridler 
 • Üre (Kan Üre Azotu, BUN) 
 • Ürik asit 
 • Tam İdrar Analizi 
 • Alkalen fosfataz (ALP) 
 • Aspartat Aminotransferaz (AST) (SGOT) 
 • Alanin Aminotransferaz (ALT) (SGPT) 
 • Gama Glutamil Transferaz (GGT) 
 • Homa-IR 
 • İnsulin, açlık 
 • Tiroid Stimulan Hormon (TSH), ultrasensitif 
 • CA 19-9 
 • C-Reaktif Protein, yüksek sensitif (hs-CRP) 
 • CEA (Karsinoembriyonik Antijen) 
 • Eritrosit Sedimentasyon Hızı (ESR) 
 • Dışkıda Gizli Kan 
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram) 
 • US Tüm Abdomen (Tüm Batın) 
 • EKG (12 derivasyonlu+yorum raporu) 
 • Akciğer grafisi PA 
 • Boy - Kilo ölçümü 
 • Tansiyon ölçme 
İNTERMED / ALTERNATİF 40 YAŞ ALTI ERKEK
 • Dahiliye muayene
 • Diyetisyen muayene
 • Glukoz, açlık (AKŞ) 
 • Hemoglobin A1c (HbA1c) 
 • T. Kolesterol
 • HDL-Kolesterol
 • LDL-Kolesterol
 • Trigliseridler
 • Üre
 • Kreatinin
 • Tam Kan Sayımı
 • Tam idrar tahlili
 • TSH
 • T4, serbest (Serbest Tiroksin)
 • Ürik asit 
 • Aspartat Aminotransferaz (AST) (SGOT) 
 • Alanin Aminotransferaz (ALT) (SGPT) 
 • Alkalen fosfataz (ALP) 
 • HBs Ag
 • Anti HBS 
 • Anti HCV
 • Vitamin B12 (Kobalamin)
 • Vitamin D (25-Hidroksivitamin D)
 • Akciğer grafisi PA 
 • EKG (12 derivasyonlu+yorum raporu)
 • US Tüm Abdomen (Tüm Batın)
 • Boy - Kilo ölçümü 
 • Tansiyon ölçme 
İNTERMED / 40 YAŞ ALTI KADIN
 • Dahiliye muayenesi 
 • Glukoz, açlık (AKŞ) 
 • Hemoglobin A1c (HbA1c) 
 • Homosistein 
 • Kolesterol, total 
 • HDL Kolesterol (High Density Lipoprotein) 
 • LDL-Kolesterol 
 • VLDL Kolesterol 
 • Kreatinin 
 • Trigliseridler 
 • Üre (Kan Üre Azotu, BUN) 
 • Ürik asit 
 • Tam İdrar Analizi 
 • Alkalen fosfataz (ALP) 
 • Aspartat Aminotransferaz (AST) (SGOT) 
 • Alanin Aminotransferaz (ALT) (SGPT) 
 • Gama Glutamil Transferaz (GGT) 
 • Homa-IR 
 • İnsulin, açlık 
 • Vitamin D (25-Hidroksivitamin D) 
 • Tiroid Stimulan Hormon (TSH), ultrasensitif 
 • CA 15-3 
 • C-Reaktif Protein, yüksek sensitif (hs-CRP) 
 • CEA (Karsinoembriyonik Antijen) 
 • Eritrosit Sedimentasyon Hızı (ESR) 
 • Dışkıda Gizli Kan 
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram) 
 • US Tüm Abdomen (Tüm Batın) 
 • RDUS Meme Renkli Doppler, iki taraflı 
 • Akciğer grafisi PA 
 • EKG (12 derivasyonlu+yorum raporu) 
 • Boy - Kilo ölçümü 
 • Tansiyon ölçme 
İNTERMED / ALTERNATİF 40 YAŞ ALTI KADIN
 • Dahiliye muayene
 • Jinekolojik muayane
 • Diyetisyen muayene
 • Glukoz, açlık (AKŞ) 
 • Hemoglobin A1c (HbA1c) 
 • Kolesterol, total  
 • HDL Kolesterol (High Density Lipoprotein) 
 • LDL-Kolesterol
 • Trigliseridler
 • Üre
 • Kreatinin
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram) 
 • Ürik asit 
 • TSH
 • T4, serbest (Serbest Tiroksin)
 • Tam İdrar Analizi 
 • Aspartat Aminotransferaz (AST) (SGOT) 
 • Alanin Aminotransferaz (ALT) (SGPT) 
 • Alkalen fosfataz (ALP) 
 • HBs Ag
 • Anti HBS 
 • Anti HCV
 • Vitamin D (25-Hidroksivitamin D)
 • Vitamin B12 (Kobalamin)
 • Akciğer grafisi PA 
 • EKG
 • Tiroid USG
 • RDUS Tiroid Renkli Doppler
 • RDUS Meme Renkli Doppler, iki taraflı
 • Boy - Kilo ölçümü 
 • Tansiyon ölçme 
 • US Tüm Abdomen ( Tüm Batın )
İNTERMED / 40 YAŞ ÜSTÜ ERKEK
 • Dahiliye muayenesi 
 • Glukoz, açlık (AKŞ) 
 • Hemoglobin A1c (HbA1c) 
 • Homosistein 
 • Kolesterol, total 
 • HDL Kolesterol (High Density Lipoprotein) 
 • LDL-Kolesterol 
 • VLDL Kolesterol 
 • Kreatinin 
 • Trigliseridler 
 • Üre (Kan Üre Azotu, BUN) 
 • Ürik asit 
 • Tam İdrar Analizi 
 • Alkalen fosfataz (ALP) 
 • Aspartat Aminotransferaz (AST) (SGOT) 
 • Alanin Aminotransferaz (ALT) (SGPT) 
 • Gama Glutamil Transferaz (GGT) 
 • Homa-IR 
 • İnsulin, açlık 
 • Tiroid Stimulan Hormon (TSH), ultrasensitif 
 • CA 19-9 
 • C-Reaktif Protein, yüksek sensitif (hs-CRP) 
 • CEA (Karsinoembriyonik Antijen) 
 • Prostat Spesifik Antijen (tPSA), total (sensitive, 3rd gen.) 
 • Prostat Spesifik Antijen (fPSA), serbest 
 • Eritrosit Sedimentasyon Hızı (ESR) 
 • Dışkıda Gizli Kan 
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram) 
 • US Tüm Abdomen (Tüm Batın) 
 • Akciğer grafisi PA 
 • EKG (12 derivasyonlu+yorum raporu) 
 • Boy - Kilo ölçümü 
 • Tansiyon ölçme 
İNTERMED / ALTERNATİF 40 YAŞ ÜSTÜ ERKEK
 • Dahiliye muayene
 • Diyetsiyen muayene
 • Glukoz, açlık (AKŞ) 
 • Hemoglobin A1c (HbA1c) 
 • Kolesterol, total 
 • HDL Kolesterol (High Density Lipoprotein) 
 • LDL-Kolesterol 
 • VLDL Kolesterol 
 • Kreatinin 
 • Trigliseridler 
 • Üre (Kan Üre Azotu, BUN) 
 • Ürik asit 
 • TSH
 • T4, serbest (Serbest Tiroksin)
 • Alkalen fosfataz (ALP) 
 • Aspartat Aminotransferaz (AST) (SGOT) 
 • Alanin Aminotransferaz (ALT) (SGPT) 
 • HBs Ag
 • Anti HBS 
 • Anti HCV
 • Vitamin D (25-Hidroksivitamin D)
 • Vitamin B12 (Kobalamin)
 • Prostat Spesifik Antijen (tPSA), total (sensitive, 3rd gen.)
 • Prostat Spesifik Antijen (fPSA), serbest
 • Tam İdrar Analizi 
 • Akciğer grafisi PA 
 • EKG (12 derivasyonlu+yorum raporu) 
 • US Tüm Abdomen (Tüm Batın) 
 • Boy - Kilo ölçümü 
 • Tansiyon ölçme 
İNTERMED / 40 YAŞ ÜSTÜ KADIN
 • Dahiliye muayenesi 
 • Glukoz, açlık (AKŞ) 
 • Hemoglobin A1c (HbA1c) 
 • Homosistein 
 • Kalsiyum 
 • Kolesterol, total 
 • HDL Kolesterol (High Density Lipoprotein) 
 • LDL-Kolesterol 
 • VLDL Kolesterol 
 • Kreatinin 
 • Trigliseridler 
 • Üre (Kan Üre Azotu, BUN) 
 • Ürik asit 
 • Tam İdrar Analizi 
 • Alkalen fosfataz (ALP) 
 • Aspartat Aminotransferaz (AST) (SGOT) 
 • Alanin Aminotransferaz (ALT) (SGPT) 
 • Gama Glutamil Transferaz (GGT) 
 • Homa-IR 
 • İnsulin, açlık 
 • Vitamin D (25-Hidroksivitamin D) 
 • Tiroid Stimulan Hormon (TSH), ultrasensitif 
 • CA 15-3 
 • C-Reaktif Protein, yüksek sensitif (hs-CRP) 
 • CEA (Karsinoembriyonik Antijen) 
 • Eritrosit Sedimentasyon Hızı (ESR) 
 • Dışkıda Gizli Kan 
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram) 
 • Digital (Full-field) Mamografi + Meme USG (çift taraf) 
 • US Tüm Abdomen (Tüm Batın) 
 • KD Femur + Lomber Vertebra AP 
 • Akciğer grafisi PA 
 • EKG (12 derivasyonlu+yorum raporu) 
 • Boy - Kilo ölçümü 
 • Tansiyon ölçme 
İNTERMED / ALTERNATİF 40 YAŞ ÜSTÜ KADIN
 • Dahiliye muayene
 • Jinekolojik muayane
 • Diyetisyen muayene
 • Glukoz, açlık (AKŞ) 
 • Hemoglobin A1c (HbA1c) 
 • Kolesterol, total 
 • HDL Kolesterol (High Density Lipoprotein) 
 • LDL-Kolesterol
 • Trigliseridler
 • Üre
 • Kreatinin
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram) 
 • Ürik asit 
 • TSH
 • T4, serbest (Serbest Tiroksin)
 • Ürik asit 
 • Aspartat Aminotransferaz (AST) (SGOT) 
 • Alanin Aminotransferaz (ALT) (SGPT) 
 • Alkalen fosfataz (ALP) 
 • HBs Ag
 • Anti HBS 
 • Anti HCV
 • Vitamin D (25-Hidroksivitamin D)
 • Vitamin B12 (Kobalamin)
 • Tam idrar tahlili
 • PA AC grafi
 • EKG
 • RDUS Tiroid Renkli Doppler
 • US Tüm Abdomen (Tüm Batın) 
 • Digital (Full-field) Mamografi + Meme USG (çift taraf)
 • Boy - Kilo ölçümü 
 • Tansiyon ölçme