Göğüs hastalıkları, alt solunum yollarını oluşturan gırtlak, soluk borusu ve akciğerlerin enfeksiyöz, alerjik, mesleki ve sigaraya bağlı hastalıklarının teşhis, tedavi ve takibi ile ilgilenen bölümdür.
Solunum sistemini tutan herhangi bir hastalık akciğer fonksiyonlarını bozarak, öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum, balgam çıkarma, ağızdan öksürükle kan gelmesi, horlama, uykuda solunum zorluğu, göğüs ve yan ağrısı, sırt ve omuz ağrısı, kilo kaybı, halsizlik, iştahsızlık, gece terlemesi ve ateş gibi şikâyetlere sebep olabilmektedir.

Göğüs Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri

  • Akciğer Grafisi: En sık olarak kullanılan tanı yöntemlerinden bir tanesidir.
  • Solunum Fonksiyon Testleri : Tidal volüm, rezidüel volüm, IRV, ERV, IC, FRC, VC ve TLC gibi değerlere bakılır.
  • Bronkoskopi: Genellikle tanı ve tedavi amaçlı yapılır.
  • Toraks BT: Bİlgisayarlı tomografi adı verilen cihazla gerçekleştirilir. İleri durumlarda başvurulur.
  • Pozitron Emisyon Tomografisi: Akciğer kanseri evrelendirmesinde ve bazı soliter pulmoner nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılır.
  • Pulmoner Anjiyografi