POLİKLİNİK HİZMETLERİ

Hastalıkların tanı, tedavi ve izlenmesinde, radyoloji doktorları ve teknisyenleriyle görüntüleme hizmetleri sunulmaktadır.