POLİKLİNİK HİZMETLERİ

İntermed Aile Hekimliği Bölümü; çocuk, genç ve yaşlı tüm bireylere hem koruyucu hem de tedavi edici sağlık hizmeti sunan bir tıp uzmanlık dalıdır.
Aile Hekimi ise Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre; kendisine bağlı olan topluma yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın birinci basamak sağlık hizmeti veren, temel tıp eğitimi sonrası konusunda en az 2 yıl eğitim görmüş tıp doktorudur.