GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ

Bilgisayarlı Tomografi (BT), radyolojik görüntülemede çığır açmış kesitsel bir görüntüleme yöntemidir. Temeli x-ışını görüntülerine dayanır. Vücudun içyapılarının ayrıntılı görüntülerini oluşturmada X ışınlarından faydalanan ileri tanısal görüntüleme yöntemidir.

BT,
bir taraftan tıp insanlarına çok hassas tanı hizmetleri sunarken, diğer taraftan bireyi vücut için zararlı olan x-ışınlarına maruz bırakmaktadır. Görüntülerin oluşturulması için gerekli radyasyon dozu düzeyleri hastanın yaşı, vücut kitle indeksi değeri ve ayrıca vücudun görüntülenen kısmı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.
Günümüzde tıp teknolojisi üreticilerinin hedefi hastalara çok daha düşük doz radyasyon uygularken, çok daha yüksek kontrast çözünürlüklü görüntü elde eden BT cihazları üretmektir. Merkezimizde konumlandırılan BT cihazı kendi alanında günümüzün en gelişmiş cihazıdır. İlgili firma cihazın bu derece gelişmiş halini Avrupa bölgesinde ilk defa merkezimizde kurmuştur. Cihaz ileri düzey yazılım sistemleri ve çok gelişmiş detektörleri sayesinde gelişmiş bir BT cihazından %60-80 daha düşük doz verirken, 2,5-3,6 kat daha fazla düşük kontrast farklılıklarını saptayabilecek hassasiyettedir.
Cihazın bu özellikleri sayesinde, ultra düşük dozda (iki yönlü akciğer grafisi dozunda) Toraks BT incelemesi yapılabilmektedir. Bu akciğer kanseri taraması açısından konvansiyonel BT’lere göre bir devrim niteliğindedir. En yüksek radyasyon dozu verilen BT tetkiklerinden biri olan kardiyak BT tetkiklerinde (koroner BT Anjiyografi), konvansiyonel BT cihazlarına kıyasla 15 kata varan düşük dozlarda tetkik yapılırken çok daha net görüntüler elde edilmektedir.
Gelişmiş teknoloji, çağdaş bilgilerle donanmış yetkin hekimler olmaksızın verimli çalışamaz. Bu nedenle hastalarımıza uygulanacak BT tetkik protokollerinin tümü merkezimiz ve tüm grubumuz bünyesindeki seçkin bir uzmanlar tarafından özel olarak tanımlanmıştır.
Affidea, (İNTERMED bir Affidea kuruluşudur) BT incelemelerini mümkün olduğunca güvenli hale getirmek için, tüm Avrupa ve Türkiye’deki görüntüleme merkezlerimizde ‘’DoseWatch’’TM uygulaması ile doz mükemmelliği çalışması başlatmıştır.‘’DoseWatch’’TM her hastaya özel en uygun dozu değerlendiren bir takip yazılımıdır. Çalışma, ALARA ( as low as reasonably achiveable ) prensibi gereğince en yüksek görüntü kalitesi mümkün olan en düşük doz prensibine dayanır. Bu çalışma Avrupa ve Amerika standartlarının da üzerinde yeni bir seviyedir ve sadece grubumuz bünyesindeki Türkiye ve Avrupa merkezlerimizde seçkin bir uzmanlar grubu tarafından yönlendirilerek yapılmaktadır.