Doç. Dr. Zeynep Aydın Özemir

Nöroloji

NİŞANTAŞI POLİKLİNİĞİ

1995 – 2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimini almıştır. Tıpta Uzmanlık eğitimini İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı 2001 – 2007 yılları arasında tamamlamıştır. 2007 – 2009 yıllarında Yozgat Devlet Hastanesinde nöroloji uzmanı olarak devlet hizmeti yükümlülüğünü gerçekleştirmiştir. 2007-2009 yılları arasında İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, İnme Merkezi'nde çalışmış ve aynı zamanda Bilim Üniversitesi Nöroanjiografi laboratuarında Serebral Anjiografi eğitimini tamamlamıştır. Eylül 2009-Mayıs 2015 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Sinirbilim anabilim dalı, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü'nde Elektronörofizyoloji Yükseklisansı yapmış ve Elektronörofizyoloji Uzmanı olmuştur. Aynı zamanda Memorial Ataşehir Hastanesi'nde yarı zamanlı olarak çalışmıştır. 2015 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınavı’nda başarılı olarak 2015-2018 yılları arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma hastanesi, Nöroloji Kliniği'nde Başasistan olarak görev yapmıştır. 2016 yılında Doçentlik Sınavı’nda başarılı olarak Nöroloji Doçenti unvanını almıştır. 2016-2018 yılları arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda Tez Danışma Kurulu Moderatörü olarak görev almıştır. Uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel makaleleri ve bildirileri mevcuttur. Gerçekleştirdiği makale ve bildirileri ile ulusal ve uluslararası kongrelerde 5 kez ödüle layık görülmüştür. Nöroloji ders kitaplarında bölüm yazarlıkları ve bölüm çevirileri bulunmaktadır. 
Nörolojinin farklı alanlarında yapılmış dört ayrı uzmanlık tez danışmanlığı bulunmaktadır. Birçok kongre ve bilimsel toplantılarda davetli konuşmacı olarak yer almış olup, ulusal ve uluslararası çok sayıda dernek üyeliği mevcuttur.
2019 Ocak ayından itibaren İntermed Nişantaşı polikliniğinde mesleğini icra etmeye devam etmektedir.