Doç. Dr. Kamil Başköy

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

ÇİFTEHAVUZLAR POLİKLİNİĞİ

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 15 makale

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan 34 bildiri

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar ve dergilerde 7 bölüm

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan 26 bildiri

Diğer yayınlar 11 adet