MYOMLAR

Rahimin iyi huylu tümörlerine Myom adı verilir. Myomlar rahimi oluşturan tabaklardan ortada kısımda bulunan ve en kalın katmanı oluturan myomertium adı verilen kas dokusunun iyi huylu büyümeleridir. Myomlar kanser değildir ve kansere dönüşüm göstermezler. Kadınların % 80’i hayatları boyunca myomla karşılaşır. 40 yaş üzerindeki kadınların yaklaşık yarısında myom görülmektedir. Her ne kadar son derece yaygın olarak görülen bir hastalık olsa da hastaların çoğunda herhangi bir belirti vermez. Bu nedenle ya jinekolojik ya da diğer sistemlerle ilişkili muayene ve görüntüleme teknikleri sırasında rastlantısal olarak belirlenir, ya da  nadir de olsa şikayet olduğunda yapılan incelemelrde tanı konulur.

Myom oluşumunun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak myom gelişiminde estrojen ve progesteorn hormonlarının sorumlu olduğu düşünülmektedir. Adet öncesi döenmde görülmemesi, menopoza kadar olan dönemmde ve gebelik sırasında büyüme göstermesi, menopozdan sonra isie büyümenin durması hatta bir miktar küçülmesi hormon bağımlı bir tümör olduğunu düşündürmektedir. Bazı kadınlarda ise myom gelişiminde genetik bir eğilim bulunmaktadır. Annesinde ve yakın akrabalrında myom bulunan kadınlarda daha sık ve erken yaşlarda görülmesi genetik eğilimi düşündürmektedir. 

Myomların büyüklüğü mikroskopik büyüklüklerden tüm karın bşluğunu dolduran 10’larca santime kadar ulaşabilir. Hastaların yarısından çoğunda belirti oluşturmamasına rağmen en sık görülen belirtiler daha çok adet miktarında ve süresinde artma gibi kanama bozuklukları, oluşan kitle etkisiyle meydana gelen bası belirtileri, yerleşimine göre sık idrara çıkma, büyük tuvalet alışkanlıklarında değişiklikler ve ağrı gibi şikayetler oluşturabilir. Gebelikle ilgili olarak nadiren gebelik gelişiminin engellenmesi, oluşan gebeliklerde düşük olasılığının artması, erken doğum tehditi ve gebelikte ağrı gibi şlkayelter oluşturabilir.