Estetik Sünnet Yöntemiyle Çocuğunuz Rahat Etsin

Sünnet ülkemizde en sık yapılan cerrahi işlemlerden biridir. Sünnet, çocukluk yaşındaki idrar yolu enfeksiyonlarını ve erişkinlerde ise penis kanseri riskini %90 oranında azaltmaktadır.
Sünnet, basit olarak görülmesine rağmen ciddi bir cerrahi işlemdir. Her cerrahi işlemde olduğu gibi mutlaka steril bir ortamın olduğu ameliyathanelerde, cerrahi prensiplere uyularak yapılmalıdır. Ancak bu şekilde sünnet komplikasyonlarından kaçınılabilir.
Sünnet olacak çocuklara ameliyat öncesi sünnet hakkında bilgi verilmeli ve rızaları alınarak psikolojik olarak sünnet işlemine hazırlanmaları gerekir.

Doğuştan sünnet derisi kısmi oluşmuş, idrar deliği olması gereken yerden daha aşağıda olan peygamber sünnetli (hipospadias) çocukları mutlaka üroloji doktoru görmeli ve asla sünnet işlemi yapılmamalıdır. Çünkü bu durumlar farklı bir cerrahi işlemle düzeltilmekte ve sünnet derisi bu işlemler sırasında ek doku olarak kullanılmaktadır.
Sünnet öncesinde;
 • Kanama testleri yapılmalı
 • Ailede kanama hastalığı, 
 • Uzun süren kanama öyküsü, 
 • Diş eti ya da burun kanaması öyküsü, 
 • Kronik hastalık, 
 • Alerji ve sürekli ilaç kullanımı öyküsü mutlaka dikkate alınmalıdır.
Sünnet İçin En İdeal Yaş Kaç Olmalıdır?
Doğru zamanlama için en önemli faktör sünnet sırasında çocuğun uyutulup uyutulmadığıdır. Eğer lokal,(bölgesel) uyuşturma ile çocuk uyutulmadan sünnet yapılacak ise çocukların psikolojik gelişimi dikkate alınarak 2 yaş öncesi veya 6 yaş sonrası yapılması uygun olacaktır. Eğer genel anestezi veya sedasyon altında sünnet yapılacaksa, çocuk sünnet işleminin psikolojik travmasını yaşamayacağı ve hatırlamayacağı için herhangi bir yaş sınırlaması yoktur.
Doğumu takiben 28 gün içinde yapılan sünnet yenidoğan sünneti olarak adlandırılır. Doğumdan hemen sonra sünnet yapılması uygun değildir. En azından doğum sonrası 10 günün geçmesi beklenilmelidir. Bu süre içerisinde çocuğun böbrek, karaciğer ve metabolik fonksiyonları yeterince olgunlaşmış olur. Erken doğan bebeklerin sağlıklı yenidoğan kilosuna (en az 4000 gram) ulaşması beklenilmelidir. Yenidoğan sünnetinin avantajları lokal anestezi altında yapılması, yara iyileşmesinin daha hızlı olması, kanama riskinin daha az olmasıdır.

Sünnetin hemen yapılması gerektiği durumlar;
 • Kontrol edilemeyen idrar yolu enfeksiyonu,
 • Sünnet derisinin açıklığının kapanarak idrar yapmayı zorlaştırması (fimozis),
 • Sünnet derisinin ve penis glansının enfeksiyonu (postit, balanit),
 • Sünnet derisinin geriye çekilmesi sonucu penisi boğması,
 • Dolaşım bozukluğu ve ağrı ortaya çıkarması (parafimozis) sünnetin acil olarak yapılmasını gerektiren durumlardır.

Estetik Sünnet İşlemi Nasıl Uygulanmaktadır?
Yukarıda belirttiğim prensiplere uyarak, öncelikle çocuğun rahatını sağlandıktan sonra penis bölgesine uzun ve etkili lokal anestezi uyguluyorum. Böylece sünnet sonrası çocuğun hiçbir şekilde ağrısı olmamaktadır. Her çocukta penis ve sünnet derisinin gelişimi, anatomisi farklı olduğu için, estetik açıdan iyi bir sonuç ortaya çıkarmak amacıyla kesi hatlarını belirliyorum. Bu sırada sünnet derisiyle penis baş kısmı arasına biriken beyaz salgıları (smegma) da temizliyorum. Bu salgılar penis gelişimi sırasında fizyolojik olarak salgılanır. Penis gelişimdeki doğuştan gelen eğriliklerin önemli bir kısmı penis cildinin germesine bağlıdır. Uyguladığım bu estetik sünnet işlemi ile mevcut eğrilikler ve çekintiler düzeltilebilmekte ve sonuç olarak estetik görünümlü bir penis ortaya çıkarılabilmektedir. Titiz bir kanama kontrolü ile de sünnet sonrası olabilecek kanamaların önüne geçilmektedir. Sünnet sonrası ben pansuman yapmıyorum. Çünkü yapılan pansumanın bir de çıkarılması var! İşte bu noktada çocuğun yaşayabileceği bir başka psikolojik travmaya da izin vermemekteyim.

Sünnet Sonrası Evde Bakım Nasıl Olmalıdır?
Sünnet sırasında kullanılan dikiş materyallerini almak gerekmez, kendiliğinden eriyip dökülür. Benim uyguladığım yöntem ile çocuğun ağrısı olmayacağı için aileden beklentim, dikişli alan üzerine antibiyotikli pomad sürülmesidir. Sünnet sonrasında bebeklerde alt bezi bağlanabilir. Çocuklarda ise korumalı sünnet külotları kolaylık sağlamaktadır. Sünnet sonrası 4. günden itibaren çocuğun banyo yapması ve bilakis sünnet bölgesinin su ile teması yara iyileşmesini hızlandıracaktır. Dikişlerin erimesi, kesi hattının iyileşmesi 1 haftayı bulmaktadır. Bu süre bebeklerde daha kısadır.
Hem çocuk hem de aile için sünnet önemli bir karardır. Dini ve geleneksel yönü de olan sünnet kararını verirken çocuğun bu süreci en az sıkıntıyla atlatması ve gelecek yaşamını rahat geçirmesi temel amaçlar olmalıdır.

Prof. Dr. Sinan Ekici