Epilepsi Hastasına Yaklaşım

Epilepsi hastalığı toplum içinde sık sayılabilecek bir oranda gözlenmektedir. Araştırmalarda insidansı 100000 de 33-48 arasındadır. Bir hastaya epilepsi tanısı koymadan önce dikkatlice araştırılması gerekmektedir. Her epileptik nöbet geçiren hasta epilepsi hastası değildir.
Epileptik nöbet beyindeki anormal nöronal deşarj sonrası gelişen geçici semptomlardır. Epilepsi hastalığı ise beynin sürekli epileptik nöbet oluşturma yatkınlığıdır.
Tedavinin etkin olabilmesi için nöbet hikayesi ile başvuran hastanın öncelikle gerçek bir epileptik nöbet geçirip geçirmediği araştırılmalıdır .Daha sonra görüntüleme yöntemleri özellikle MR ,EEG ve kan tetkikleri yapılmalıdır. Eğer hastanın nöbeti onu provoke eden belli bir nedene bağlı ise risk faktörünün ortadan kaldırılması çok kıymetlidir...
Epilepsi hastalığı tanısı konanlara ise gerekli durumlarda ilaç tedavisi başlanmalıdır.

Dr. Gülmisal Filiz