Ağrılı Adet Dönemi (Dismenore) Dismenore Nedir?

Adet döneminde görülen ağrıya Dismenore adı verilir.

Dismenorenin görülme sıklığı nedir?

Dismenore adet dönemini en sık görülen rahatsızlığıdır. Kadınların yarısından fazlasında her adet döneminde 1-2 gün çeşitli şiddette ağrı olur.

Primer dismenore Nedir?

İlk adetin başlangıcı ile beraber görülen adet sancısına primer dismenore adı verilir.

Prmer Dismenorenin nedeni nedir?

Primer dismenore genellikle endometriumda (rahim iç tabakası) üretilen prostaglandin adı verilen madde enedeniyle oluşur.

Primer dismenore ile ilişkili adet ağrısı ne zaman görülür?

Ağrı genellikle rahim iç tabakasında prostaglandin miktarının en yüksek seviyeye ulaştığı adetin başlamsından hemen önceki dönemde görülür. Adet devam ettikçe endometrium dökülür böylece prostaglandin miktarı da azaldığından ilerleyen günlerde ağrı da azalır. 

Primer dismenore hangi yaşta başlar?

Primer dismenore sıklıkla genç kızların adet dönemlerin başlamasıyla beraber başlar. Primer dismenoresi olan kadınların çoğunda yaş ilerledikçe aprının şiddeti azalır. Bu tarzdaki dismenore doğum sonrasında artabilir.

Sekonder Dismenore Nedir?

Üreme sistemin hastalıkları nedeniyle oluşan adet ağrısına seknder dismenore adı verilir. Primer dismenoreye göre hayatın ilerleyen dönemlerinde başlar. Zaman geçtikşce ağrı hafileyeceğine artarak devam eder.

Sekonder dismenore ile ilişkili adet ağrısı ne zaman görülür?

Seknder dismenorenin ağrısı sıklıkla adet döneminde n daha uzun sürer. Adet başlamadan birkaç gün önce başlar, adet devam ettikçe artarak devam eder ve addet sona erdkten sonra da kesilmeyebilir.

Hangi hastalıkla sekonder dismenoreye neden olabilir?

·         Endometriozis