ÇİFTEHAVUZLAR

POLİKLİNİK HİZMETLERİ

İntermed Üroloji Bölümü; çocuk, kadın ve erkeklerin idrar yolları ile erkeklerin üreme sistemleri ile ilgili hizmet verir.
Böbrek, üreter, mesane ve prostat taşları; drar yollarının tümörleri, böbrek, böbrek üstü, üreter, mesane, prostat, üretra, penis ve testislere kanserleri, prostat büyümeleri ve iltihapları (prostatit), erkeklerdeki kısırlıkların ve cinsel fonksiyon bozukluklarının teşhis ve tedavisi, doğuştan gelen hastaliklar, kadınlarda sistit, idrar kaçırma gibi birçok konu ürolojinin alanı içine girmektedir. Bunlar arasında inmemiş testis (yumurtanın torbaya inmemesi), kasık fıtığı, hidrosel (torbada su kesesi), idrar deliğinin yanlış yerde olması (hipospadiyas ve epispadiyas) sayılabilir. Gece yatak ıslatma, mesaneden böbreğe idrarın geri kaçması (reflü), sünnet derisinin tüm hastalıkları ve sünnet operasyonu da ürolojinin rutin olarak ilgilendiği durumlardır.
Hastalıkların teşhisinde kan ve idrar tahlillerinden, ilaçlı ve ilaçsız röntgen filmlerinden, endoskopik incelemelerden, ultrasonografiden, tomografi, magnetik rezonans görüntüleme gibi pek çok yÖntemden istifade edilmektedir.
Tedavide ilaçlar, doğal tedavi yöntemleri (egzersiz, ozon, PRP, kök hücre tedavileri), açık ve kapalı cerrahi yöntemler ( endoskopi, perkütan, laparoskopik ve robotik cerrahi yöntemler) kullanılmaktadır.