ÇİFTEHAVUZLAR POLİKLİNİĞİ

POLİKLİNİK HİZMETLERİ

İntermed Üroloji Bölümü; çocuk, kadın ve erkeklerin idrar yolları ile erkeklerin üreme sistemleri ile ilgili hizmet verir.
Gece yatak ıslatma, mesaneden böbreğe idrarın geri kaçması (reflü), sünnet derisinin tüm hastalıkları ve sünnet operasyonu da ürolojinin rutin olarak ilgilendiği durumlardır.
Hastalıkların teşhisinde kan ve idrar tahlillerinden, ilaçlı ve ilaçsız röntgen filmlerinden, endoskopik incelemelerden, ultrasonografiden, tomografi, magnetik rezonans görüntüleme gibi pek çok yöntemden istifade edilmektedir.
Tedavide ilaçlar, doğal tedavi yöntemleri (egzersiz, ozon, PRP, kök hücre tedavileri), açık ve kapalı cerrahi yöntemler ( endoskopi, perkütan, laparoskopik ve robotik cerrahi yöntemler) kullanılmaktadır.