ÇİFTEHAVUZLAR POLİKLİNİĞİ
Göğüs Hastalıkları Bölümünün Alanına Giren Hastalıklar:
 • Akciğer kanseri
 • Astım
 • Kr. Bronşit
 • KOAH
 • Alerjik akciğer hastalıkları
 • Kronik öksürükler
 • Pnömoni (zatürre)
 • Plörezi (akciğer zarında sıvı birikmesi)
 • Bronşektazi
 • Tüberküloz
 • İnterstisyel akciğer hastalıkları (sarkoidoz, ilaçlara ve mesleki maruziyete bağlı akciğer hastalıkları)
 • Pulmoner emboli (akciğer embolisi)
 • Uykuda solunum bozuklukları
 • Sigara bağımlılığı