CADDEBOSTAN GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ

GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ

Kemik Dansitometri; kemik mineral yoğunluğunu ölçmek ve kemik yoğunluğu kaybını değerlendirmek amacıyla yürütülen bir testtir.