Bizi Takip Edin

Kronik Prostatit Tedavisinde Yeni Yöntemleri Keşfedin


Prostatit, prostatın iltihabi hastalığına verilen isimdir. Oldukça yaygın görülmektedir. Prostatit 50 yaşından önce erkeklerde en sık, 50 yaşından sonra ise benign prostat hiperplazisi ve prostat kanserinden sonra 3. en sık tanı konulan, yaygın görülen bir ürolojik hastalıktır.


4 tip prostatit tanımlanmıştır:


Tip 1: Akut bakteriyal prostatit

Tip 2: Kronik bakteriyal prostatit

Tip 3: Kronik Pelvik Ağrı Sendromu (KPAS): İki alt tipi vardır:

Tip 3A: İnflamatuvar KPAS: Prostat sekresyonlarında hiçbir bakteri izole edilemez ama prostatta inflamasyon ve ödem vardır. Prostat sıvısında çok sayıda lökosit hücreleri bulunur.

Tip 3B: İnflamatuvar olmayan KPAS: Prostat sekresyonlarında hiçbir bakteri izole edilemez ve inflamasyon bulgusu (lökosit) da yoktur.

Tip 4: Asemptomatik inflamatuvar prostatit: Hastanın hiçbir şikayeti yoktur.

Kronik bakteriyal olmayan prostatitin (KPAS) neden kaynaklandığı net olarak açıklanamamıştır. Genetik veya anatomik olarak yatkın kişilerde tetikleyici bir faktörle (enfeksiyon, idrardaki toksik veya immünojenik maddelerin reflüsü, perineal veya pelvik travma) başlayan inflamasyon veya nörolojik hasarın olduğu immünolojik, hormonal, musküler, nöropatik ve psikolojik mekanizmaların rol aldığı bir süreçle oluştuğu düşünülmektedir. Bu nedenle de etkili tek bir tedavi yöntemi yoktur. Tedavisi komplike ve muhtemel nedenlere yönelik tedavidir. Bu hastalarda perine ve suprapubik bölge başta olmak üzere, penis, testisler, kasıklar, bel ve kalçaya vuran ve idrar yollarındaki ağrılar belirgin şikayetlerdir. Özellikle boşalma sırasında ve sonrasındaki ağrı sıklıkla görülen belirleyici bir bulgudur. Bu ağrılar sertleşme sorunu ve seksüel bozuklukları da beraberinde getirir. Ayrıca, sık idrara çıkma, zor idrar yapma, sıkışma gibi şikayetler de birlikte görülür. Hastanın yaşam kalitesi ciddi derecede bozulmuştur. Depresyon ve stres ortaya çıkabilir. Hastanın bu şikayetlerinde dönem dönem artma ve azalma görülebilir.

Tedavi Yöntemleri


Tedavi seçenekleri antibiyotik tedavisi, antiinflamatuvar ilaçlar, alfa bloker (prostat içine reflüsü olanlarda), 5 alfa redüktaz inhibitörü, analjezik, kas gevşetici ilaçlar, bitkisel tedaviler, antidepresan ilaçlar, sıcak oturma banyosu, pelvik taban fizyoterapisi (myofasyal tetik nokta gevşetmesi) ve şikayetlerin artışına neden olan bazı gıdalara karşı diyet düzenlemesini içerir. Ayrıca bazı hastalarda faydalı olduğu bildirilen mikrodalga hipertermi ve termoterapi uygulaması ve botulinum toksin-A enjeksiyonunu da belirtmeliyim. Bilinen bu yöntemlere ek olarak, 3 yeni tedavi yöntemi sahip olduğu farklı etki mekanizmalarıyla başarılı sonuçlar ortaya koymaktadır.

Perineal Ekstrakorporeal Lineer Şok Dalga Tedavisi (LSWT)


Oldukça etkili olduğu görülen bu yöntemle şok dalgalarının oluşturduğu mikrotravmalar sonucu prostat içinde büyüme faktörlerinin salınımı artar, kök hücreleri aktive edilerek prostatit nedeniyle bozulmuş doku hasarı düzeltilir. Prostata düşük yoğunluklu lineer şok dalga tedavisi (LSWT, Renova) önceki kullanılan ESWT’ye göre 4 kat daha etkili ve kısa sürede uygulanmaktadır. 20-30 dakika süren seanslar halinde uygulanır. Anestezi gerektirmez. Hiçbir yan etkisi yoktur.

PRP ve Ozon Enjeksiyonu ile Tedavi Sürecini Hızlandırın


Transrektal ultrason eşliğinde, özellikle kalsifikasyon gibi bulguların olduğu anormal alanlar dahil prostatın farklı bölgelerine trombositten zengin plazma (PRP) ve ozon karışımı uygulanır. PRP sıvısı içindeki zengin büyüme faktörleri ve onarıcı maddeler prostatit odaklarının onarılması, nöropatik, immünolojik ve musküler nedenlerin tedavi edilmesini sağlar. Ozon tedavisiyle de prostat dokusu içindeki bağışıklık sistemi aktive edilir, dokunun oksijenlenmesi artar, inflamasyon tedavi edilir. PRP’nin ozon ile karışımı hem etkisini arttırır hem de ozon etkisiyle diğer nedenler de tedavi edilir.

Üretral Ozon Uygulaması


Üretral uygulanan ozon, doku oksijenlenmesini arttırarak, lokal bağışıklık sistemini aktive eder, inflamasyonu tedavi ederek, prostatite eşlik eden mesane bulgularını tedavi eder, immünolojik, inflamasyon, nöropatik, enfeksiyon ve musküleretyolojik nedenlerin tedavi edilmesini sağlar. Prostatit patolojisi farklı mekanizmalarla oluşup farklı ilerlemeler gösterebilmektedir. Özellikle KPAS hastaları için hastalığa neden olan mekanizmalar aynı değildir. Bu nedenle tedavide birkaç nedeni tedavi edebilecek kombine tedavi, tek bir ajan tedavilerden daha başarılı olmaktadır. Bu nedenle kişiye özel değerlendirme yaparak, muhtemel etiyolojik nedenlere spesifik tedaviler belirleyip ona göre tedaviyi şekillendirmek daha uygun olacaktır.


Prof. Dr. Sinan EkiciİNTERMED ANLAŞMALI KURUMLAR
Vulnerability Scanner