Bizi Takip Edin

Beyaz Gömlek Tansiyonu Nedir?


Klinikte ya da hastanede ölçülen kan basıncının yüksek düzeyde olmasına rağmen, klinik ve hastane haricinde günün diğer saatlerinde ölçülen kan basıncının normal bulunması halidir. Ülkemizde kadınlarda %23, erkeklerde %12 sıklığındadır. İlk değerlendirmede tansiyonu yüksek olan ve hipertansiyona bağlı uç organ hasarı olmayan kişilerde beyaz gömlek tansiyonu olabileceğini düşünülür. Tanı, 24 saatlik tansiyon holter ile ya da doğru yapılan ev ölçümleri ile doğrulanmalıdır.  24 saatlik tansiyon holter ne zaman gerekir?Her hasta için gerekli olmasa da yararlı olduğu durumlar vardır. Farklı yer ve zamanlarda yapılan ölçümler arasında büyük farklar varsa, beyaz önlük hipertansiyonundan şüpheleniliyorsa veya tedavinin etkinliği konusunda şüphe varsa kullanılabilir.  Hipertansiyonda uç organ hasarında nelere bakılır ve her zaman değerlendirilir mi? Hipertansiyonda uç organ hasarı tespiti, hem kullanılacak ilaç tedavisini seçmede hem de tedavinin etkinliğini takip etmede önemlidir. Bu yüzden tüm hipertansiflerde öncelikle kalp ve böbreklerin hipertansiyondan etkilenip etkilenmediğine bakılır. Böbrek hasarı; spot idrarda bakılan mikroalbüminüri varlığı ile ortaya çıkar. Hipertansiyonun kalbe olumsuz etkileri; başlıca kalp damar hastalığı olan ateroskleroz (damar sertliği )  olmakla birlikte kalp kasında kalınlaşma ve kalbin esnekliğinde azalma ile karakterize kalp yetmezliğine sebep olabilmesidir.  Tanı ekokardiyografi (kardiyak ultrosonografi) ile konulur.

İNTERMED ANLAŞMALI KURUMLAR
Vulnerability Scanner