Bizi Takip Edin



İş Ahlakı Kuralları

Doğru İş Yapıyoruz

*Tüm ticari faaliyetlerimizin her yönünde en yüksek etik standartları sağlamaya kararlıyız.

*Olağanüstü performans ve etik davranış birbiriyle iç içedir.

*Küresel çapta başarılı olmak için, marka itibarımızı dürüstlükle inşa etmek zorundayız.

*Sadece sonuçların değil, sonuçların elde edilme şeklinden de sorumlu olmak zorundayız.

*Bu, sürdürülebilir başarıyı sağlamak için her birimizin yüksek standartlara olan kararlılığını gerektirmektedir.

*Bu davranış kurallarına uymak zorundayız.

Ana İnançlar

*Şartlar işimizi zorlaştırsa dahi, dürüstlük, doğruluk ve ödün vermeden doğru şeyi yapmaktan ayrılmıyoruz.

*Dünya çapında etkileşimde bulunduğumuz her bireye sürekli saygı.

*Ana inançlarımız bizi, başka bir işletmeyle, müşterilerimizle, paydaşlarımızla, tedarikçilerimizle, rakiplerimizle ve içinde yaşadığımız ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklarla olan ticari ilişkilerimizde tanımlamakta ve şekillendirmektedir.

İNTERMED ANLAŞMALI KURUMLAR
Vulnerability Scanner