Bizi Takip Edin

Kardiyoloji

Ülkemiz dahil tüm dünyada en sık görülen kalp ve damar hastalıkları önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olup bu hastalar için, kardiyoloji bölümümüzde poliklinik hizmetlerinin yanı sıra;

*Elektrokardiyografi

*Ekokardiyografi

*Stress Ekokardiyografi

*Efortesti

*RitimHolter

*TansiyonHolter

*Radyoloji bölümümüzde; çok kesitli koroner BT anjiyografi ile koroner kalsiyum skoru ölçümü ve karotis doppler ile ateroskleroz varlığı tespiti yöntemleriyle kalp hastalıklarında teşhis ve tedaviye yönelik incelemeler yapılıyor.

Kardiyoloji polikliniğine kimler başvurmalıdır?

*Kalp hastalığı belirtileri olan kişiler ( göğüs ağrısı, nefes darlığı, çabuk yorulma, çarpıntı, göz kararması, baş dönmesi, bayılma, bacaklarda ödem gibi )

*Kalp hastalığı riski yüksek olan kişiler; hipertansiyon, diyabeti olan, fazla kilolu, sigara içen, ailesinde erken yaşta ( kadınlarda 55, erkeklerde 45 yaşından önce ) kalp damar hastalığı hikayesi olanlar

*Bilinen kalp damar hastalığı olanlar ( kalp krizi hikayesi, stent ve baypas hikayesi olanlar )

*Hipertansiyon şüphesi olan ve/veya tanı ve tedavisi olanlar

*Kalp yetmezliği hikayesi ya da bulguları olanlar ( çabuk yorulma, nefes darlığı, bacaklarda şişlik )

*Kalp kapak hastaları

*Ritim bozuklukları ( bulguları; çarpıntı, baş dönmesi, göz karaması, bayılma )

*Doğumsal kalp hastaları

*Ailesinde aort anevrizması hikayesi olanlar

*Periferikarter ve ven (varis) hastaları

*Şikayeti olmayan 40 yaş üstü kişiler: kalp krizi ve kalp damar hastalığı riskini belirlemek amacıyla kardiyoloji polikliniğimizde değerlendirilmektedir.

KARDİYOLOJİ KONTROLÜNDE YAPILMASI ÖNERİLENLER

( KARDİYOLOJİ CHECK- UP PANELİ )

Şikayeti olmayan 40 yaş üstü kişiler: kalp krizi ve kalp damar hastalığı riskini belirlemek amacıyla kardiyoloji polikliniğimizde değerlendirilmektedir.

*Kardiyoloji muayenesi

*EKG

*Biyokimya; hemogram, açlık, kan şekeri, lipid paneli ( total koleterol, HDL, LDL, trigliserid ), Alt- AST, cr, hsCRP ( Doktorun isteğine göre ek biyokimya istenebilir. )

*Ekokardiyografi

*Efor Testi ( Doktor isteğine bağlı )

Kalp Hastalıklarında Tanı Yöntemleri

EKOKARDİYOGRAFİ (EKO)

Ekokardiyografi kısaca EKO; kalp ultrasonudur. Kalp hastalığı düşünülen her durumda uygulanan kalp hakkında önemli bilgiler veren hızlı ve zararı olmayan bir testtir. Kalbin tüm anatomik yapısı yanı sıra kalbin işlevi ( kalbin kasılması, kalp kapaklarının yapı ve hareketleri ) gerçek zamanda, canlı olarak izlenir. Uygulama öncesi herhangi bir hazırlık yapılmasına gerek yoktur.

EFOR TESTİ (Treadmill Egzersiz Testi)

Göğsüne EKG kabloları ve koluna tansiyon aleti takılan kişi yürüyüş bandına çıkar. Kişinin özelliklerine göre doktor tarafından seçilen hız ve eğimle başlanan testte her 3'dk da bir bandın hız ve eğimi arttırılır. Test kişinin istemesi ve/veya doktorun kararıyla sonlandırılır. Bazı durumlarda ardından hemen eko ( streseko ) uygulanır. Kişinin efor kapasitesi ve kalp damar sağlığı hakkında objektif bilgiler verir. Kalp damarlarında olası ciddi darlıklarda ileri tetkik ve tedavi gerekip gerekmediğini anlamak için yol göstericidir. Efor testi yapılacak kişi test öncesinde mutlaka hekim tarafından değerlendirilmelidir.

TANSİYON HOLTER (Ambulatuar Kan Basıncı Ölçümü)

Kola takılan otomatik tansiyon aletiyle genellikle 30 dk' lık aralıklarla ölçüm alınır. Beyaz önlük hipertansiyonu şüphesinde, dirençli hipertansiyon olduğu düşünülenlerde, gece gelişen hipertansiyon şüphesinde, hipertansiyon tedavisinin etkinliğini belirlemede, uyku apnesi şüphesi olanlarda, gebelerde, yaşlılarda, çocuk ve ergenlerde hipertansiyon tanısında kullanılır.

RİTİM HOLTER

Küçük taşınabilir bir aletle kalp atışları elektrokardiyografik olarak genellikle 24-48 saat boyunca sürekli takip edilir. Çarpıntı ,bayılma, göz kararması gibi yakınmalarla kalp ritm bozukluğu arasında ilişki olup olmadığı ve tanı konulmuş ritm bozukluğu olanlarda tedavinin etkinliğini belirlemek amacıyla kullanılır.

KORONER BT (BİLGİSAYARLI TOMOGROFİ) ANJİYOGRAFİ

Hastanın damar yolundan opak madde verilerek, tomografi ile kalp damarlarının görüntülenmesi yöntemidir. Koroner BT yöntemi, koroner damar içini ve damar duvarındaki henüz belirgin darlık yapmayan plakların birlikte görüntülenmesini sağlayarak koroner arter hastalığı varlığı, yaygınlığı, ciddiyeti ve yapılacak tedavi planı konusunda önemli katkılar sağlamaktadır. Yakınması olmayan ancak koroner arter hastalığı için orta ve yüksek risk grubunda olanlarda, kalp damar hastalığı varlığının saptanmasında önemli katkılar sağlar.

İNTERMED ANLAŞMALI KURUMLAR
Vulnerability Scanner